ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แทนจากอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ดร.วชิระ ดวงใจดี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร
ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่