แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

Podcast​ ศธ.360องศา : โครงการพาน้องกลับมาเรียน

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น. 📢 โครงการพาน้องกลับมาเรียน โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Youtube ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ตัดต่อ-กราฟิก

รายละเอียด

กลุ่มสารนิเทศ สป. รับสมัคร พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,000 บาท

กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน …

รายละเอียด

Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท” กศน.ปลุกแรงใจให้วัยเก๋า

Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท” กศน.ปลุกแรงใจให้วัยเก๋า ศธ.จัดงาน KICK OFF “สูงวัย ใจสมาร์ท” กศน.ปลุกแรงใจให้วัยเก๋า โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แนะผู้สูงวัยทำกิจกรรมที่สร้างมูลค่า ดูแลตัวเองในวัยเกษียณ “ตรีนุช” ชูกิจกรรมพัฒนาท…

รายละเอียด

ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบ…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่  1 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้…

รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฎิบัติการ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแ…

รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมคณะทำงานในการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันพฤหัสบดีที่่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่  1 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้…

รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฎิบัติการ ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยา…

รายละเอียด

ศธจ.อุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย รร.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

วันที่ 1 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายยรรยง เมืองผาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการโดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก…

รายละเอียด

ศธจ.อุดรธานี ร่วมตอบข้อซักถามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมตอบข้อซักถามการดำเนินงานโครงกา…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.09 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ เข้าร่วม“พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประ…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st กรกฎาคม
No Events
Events for 5th กรกฎาคม
No Events
Events for 6th กรกฎาคม
No Events
Events for 7th กรกฎาคม
No Events
Events for 8th กรกฎาคม
No Events
Events for 9th กรกฎาคม
No Events
Events for 10th กรกฎาคม
No Events
Events for 11th กรกฎาคม
No Events
Events for 12th กรกฎาคม
No Events
Events for 13th กรกฎาคม
No Events
Events for 14th กรกฎาคม
No Events
Events for 15th กรกฎาคม
No Events
Events for 16th กรกฎาคม
No Events
Events for 17th กรกฎาคม
No Events
Events for 18th กรกฎาคม
No Events
Events for 19th กรกฎาคม
No Events
Events for 20th กรกฎาคม
No Events
Events for 21st กรกฎาคม
No Events
Events for 22nd กรกฎาคม
No Events
Events for 23rd กรกฎาคม
No Events
Events for 24th กรกฎาคม
No Events
Events for 25th กรกฎาคม
No Events
Events for 26th กรกฎาคม
No Events
Events for 27th กรกฎาคม
No Events
Events for 28th กรกฎาคม
No Events
Events for 29th กรกฎาคม
No Events
Events for 30th กรกฎาคม
No Events
Events for 31st กรกฎาคม
No Events
  • ทั้งหมด