แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

สป.ศธ.เร่งแก้ไขการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

20-21 มีนาคม 2566 / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการแก้ไขแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้น…

รายละเอียด

“ตรีนุช” แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในบันทึกข้อความ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร แจ้งไปยังปลัดกระทรวงศึก…

รายละเอียด

ปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ ต้อนรับผู้แทนศูนย์ CLEC หลังคลายสถานการณ์ COVID-19 พร้อมผลักดันความร่วมมือการสอนภาษาจีนและอาชีวะ

ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 23 มีนาคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ให้การต้อนรับ นายหู จื้อผิง และคณะผู้แทนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึ…

รายละเอียด

‘ตรีนุช’ กางโรดแมป 19 พ.ค.นี้ ตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กสร.)”

23 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหน…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.14 การประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศ…

รายละเอียด

ศธภ.14 การประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ พ.ศ.2566-2570

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.14 การประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศ…

รายละเอียด

ศธภ.14 การประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.09 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน“พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมี นายสุวรรณ์ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรี…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) 2565 โรงเรียนสมอทอดศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.09 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน“พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 (บัณฑิตน้อย) ใบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับประถมศึกษากับนักเรียนชั…

รายละเอียด

ศธจ.แพร่ ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู…

รายละเอียด

ศธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด …

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th กุมภาพันธ์
Events for 1st มีนาคม
No Events
Events for 2nd มีนาคม
8:00 am - 12:00 am

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 3rd มีนาคม
All Day

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 4th มีนาคม
12:00 am - 6:00 pm

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 5th มีนาคม
Events for 6th มีนาคม
No Events
Events for 7th มีนาคม
No Events
Events for 8th มีนาคม
Events for 9th มีนาคม
No Events
Events for 10th มีนาคม
Events for 11th มีนาคม
Events for 12th มีนาคม
No Events
Events for 13th มีนาคม
No Events
Events for 14th มีนาคม
Events for 15th มีนาคม
No Events
Events for 16th มีนาคม
No Events
Events for 17th มีนาคม
Events for 18th มีนาคม
No Events
Events for 19th มีนาคม
No Events
Events for 20th มีนาคม
Events for 21st มีนาคม
No Events
Events for 22nd มีนาคม
No Events
Events for 23rd มีนาคม
Events for 24th มีนาคม
Events for 25th มีนาคม
No Events
Events for 26th มีนาคม
Events for 27th มีนาคม
No Events
Events for 28th มีนาคม
No Events
Events for 29th มีนาคม
Events for 30th มีนาคม
No Events
Events for 31st มีนาคม
Events for 1st เมษายน
Events for 2nd เมษายน
8:00 am - 12:00 am

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand

จัดซื้อจัดจ้าง

icon-procurement
icon-procurement
  • ทั้งหมด