แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา”

(28 กันยายน 2565) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง) กระทู้ถามที่ 476 ร. ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการจั…

รายละเอียด

“ตรีนุช”กำชับต้นสังกัดเข้มละเมิดทางเพศ

(29 กันยายน 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ทั้งจากนักเรียนด้วยกัน จากครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายกรณีนั้น “นางสาวตรีนุช เทีย…

รายละเอียด

“ตรีนุช” Kick-off สร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้ และอาชีพ

28 ก.ย. 2565, โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Kick–off การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างรายได้และอาชีพ ให้กับน…

รายละเอียด

“ตรีนุช” ปลื้มผลงานธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว พร้อมผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา การจำหน่ายสินค้…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นัก…

รายละเอียด

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีะเกษ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องป…

รายละเอียด

ศธภ.10 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 29 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีการ รับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นัก…

รายละเอียด

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีะเกษ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องป…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ นางสาว…

รายละเอียด

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานดำเนินการประชุมฯและ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัด…

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำป…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมุทิตาจิต ดร.วรวุฒิ แสงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลกร ร่วมพิธีมุทิตาจิตในงาน “60 ปี ที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st ตุลาคม
No Events
Events for 5th ตุลาคม
No Events
Events for 6th ตุลาคม
No Events
Events for 7th ตุลาคม
No Events
Events for 8th ตุลาคม
No Events
Events for 9th ตุลาคม
No Events
Events for 10th ตุลาคม
No Events
Events for 11th ตุลาคม
No Events
Events for 12th ตุลาคม
No Events
Events for 13th ตุลาคม
No Events
Events for 14th ตุลาคม
No Events
Events for 15th ตุลาคม
No Events
Events for 16th ตุลาคม
No Events
Events for 17th ตุลาคม
No Events
Events for 19th ตุลาคม
No Events
Events for 20th ตุลาคม
No Events
Events for 22nd ตุลาคม
No Events
Events for 23rd ตุลาคม
No Events
Events for 25th ตุลาคม
No Events
Events for 26th ตุลาคม
No Events
Events for 28th ตุลาคม
No Events
Events for 29th ตุลาคม
No Events
Events for 31st ตุลาคม
No Events
  • ทั้งหมด