แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ขอเชิญติดตามรับชมการแถลง สรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-65) ‘Education we can TRUST’

ขอเชิญติดตามรับชมการแถลง สรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-65) ‘Education we can TRUST’ ถ่ายทอดสด จากลานสวนวันครู’ 65 สพฐ. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็น…

รายละเอียด

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ▪️ ตลาดที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”

#ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ▪️ ตลาดที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” มียอดลงทะเบียนหลักสูตรนี้มากที่สุด 131,204 ราย (update เวลา 14.45 น. รวม 133,015 รา…

รายละเอียด

มาร่วมสร้างฝันไปด้วยกัน ให้ยอดผู้สมัครอบรมออนไลน์ครบ 1 ล้านที่นั่ง

มาร่วมสร้างฝันไปด้วยกัน ให้ยอดผู้สมัครอบรมออนไลน์ครบ 1 ล้านที่นั่ง ขณะนี้ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม มียอดจองที่นั่งสมัครเข้าอบรม รวม 991,796 ที่นั่ง อีก 8,204 คน จะครบ 1,000,000 ที่นั่ง เชิญชวนครู บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป …

รายละเอียด

ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

📢 ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 🕘ช่วงเช้า 📌เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ วังสร…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.๑ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖…

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดเสวนา“แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน”

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” โดยมีประเด็นเสวนา 2 ประเด็นคือ 1) ปัญหาทางการศึกษาและสถานก…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.๑ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ การตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ การตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565 และ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างโ…

รายละเอียด

ศธจ.หนองคาย การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตา…

รายละเอียด

คัดเลือกรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ประเภท โดยมี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รอง…

รายละเอียด

ศธจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุนและวิทยาลัยการอาชีพปง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุนและวิทยาลัยการอาชีพปง เพื่อติดตามผลการดำเนิน…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st พฤษภาคม
No Events
Events for 5th พฤษภาคม
No Events
Events for 6th พฤษภาคม
No Events
Events for 7th พฤษภาคม
No Events
Events for 8th พฤษภาคม
No Events
Events for 9th พฤษภาคม
No Events
Events for 10th พฤษภาคม
No Events
Events for 11th พฤษภาคม
No Events
Events for 12th พฤษภาคม
No Events
Events for 13th พฤษภาคม
No Events
Events for 14th พฤษภาคม
No Events
Events for 15th พฤษภาคม
No Events
Events for 16th พฤษภาคม
No Events
Events for 17th พฤษภาคม
No Events
Events for 18th พฤษภาคม
No Events
Events for 19th พฤษภาคม
No Events
Events for 20th พฤษภาคม
No Events
Events for 21st พฤษภาคม
No Events
Events for 22nd พฤษภาคม
No Events
Events for 23rd พฤษภาคม
No Events
Events for 24th พฤษภาคม
No Events
Events for 25th พฤษภาคม
No Events
Events for 26th พฤษภาคม
No Events
Events for 27th พฤษภาคม
No Events
Events for 28th พฤษภาคม
No Events
Events for 29th พฤษภาคม
No Events
Events for 30th พฤษภาคม
No Events
Events for 31st พฤษภาคม
No Events
  • ทั้งหมด