แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

สช.ร่วมกับ ทอ. และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน จัดประกวดหนังสั้น และคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 2.5 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “OUT OF THE BOX” (หนังสั้น)…

รายละเอียด

Podcast​ #ศธ360องศา หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. Youtube https://yo…

รายละเอียด

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบ…

รายละเอียด

สป.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

4 สิงหาคม 2565 / นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)” จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ระห…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 …

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทฯ ณ จังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ ตรวจเยี…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 …

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม…

รายละเอียด

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) ในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน…

รายละเอียด

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565 – 2566 จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565 – 2566 จังหวัดพะเยา โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด