แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ  “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั…

รายละเอียด

ศธ.จับมือกองทุน กบข. จัดโครงการสินเชื่อ กบข.ช่วยลดหนี้สินครู

“ตรีนุช” จัดโครงการสินเชื่อ กบข. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องร้อง-มีหนี้สินวิกฤติ-เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้เงิน กบข. มาลดยอดหนี้ ชำระเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ 0.50-1.00…

รายละเอียด

สป.ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังห…

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคล…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภ…

รายละเอียด

ศธภ.1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิท…

รายละเอียด

ศธภ.1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภ…

รายละเอียด

ศธภ.1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิท…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดย นายวีระ …

รายละเอียด

ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจ…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ระชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา (โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศ…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด