แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

9 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมอาคารรัฐสภา / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวั…

รายละเอียด

สช.ร่วมกับ ทอ. และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน จัดประกวดหนังสั้น และคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 2.5 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “OUT OF THE BOX” (หนังสั้น)…

รายละเอียด

Podcast​ #ศธ360องศา หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. Youtube https://yo…

รายละเอียด

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบ…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุน Mizuho Asian Fund

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ร่วมกับคณะก…

รายละเอียด

ศธภ.1 โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จังหวัดลพบ…

รายละเอียด

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เพ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุน Mizuho Asian Fund

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ร่วมกับคณะก…

รายละเอียด

ศธภ.1 โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จังหวัดลพบ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

การประชุมคัดเลือก Best Practice นวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคัดเลือก Best Practice นวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่…

รายละเอียด

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าประชุมเพื่อร่วมชี้แจง…

รายละเอียด

ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั…

รายละเอียด

ศธจ.หนองคาย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย …

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด