แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

9 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมอาคารรัฐสภา / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวั…

รายละเอียด

สช.ร่วมกับ ทอ. และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน จัดประกวดหนังสั้น และคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 2.5 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “OUT OF THE BOX” (หนังสั้น)…

รายละเอียด

Podcast​ #ศธ360องศา หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. Youtube https://yo…

รายละเอียด

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบ…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี่ย…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

วันพุธที่ 10  สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี…

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากร หารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม คัดเลือกนวัตกรรม ภายใต้โครงการ IFTE และรูปแบบแนวทาง Best Practice ภายใต้โครงการปฐมวัย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรม ภายใต้โครงการ IFTE และรูปแบบแนวทาง BestPractic…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี่ย…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา

วันพุธที่ 10  สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.สุโขทัยมอบผู้แทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สอนได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566  พร้อมด้วยคณะกรร…

รายละเอียด

ศธจ.สุโขทัยประชุมครั้งที่ 2 เตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนด…

รายละเอียด

ศธจ.สุโขทัยเป็นประธานงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 100 ปี

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุด…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด