ศธจ.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ 27 ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว อำเภอเดิมบางนางบวช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ถาม-ตอบปัญหา แจกของรางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ การปฏิบัติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ