ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมวางแผนกิจกรรมการประกวด “ครอบครัวคุณธรรม” จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนกิจกรรมการประกวด “ครอบครัวคุณธรรม” จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งหวังสร้าง “ต้นกล้าความดี” ให้เต็มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม “โครงการคนดีศรีสุพรรณ” นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) ศธจ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี