แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ดาวน์โหลด

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งหน่วยงานภายใน สป

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์อิสลาม
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์อิสลาม
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ สป แบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ.+ศธจ. ลว. 12มิ.ย.2560
  ประกาศ สป แบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ.+ศธจ. ลว. 12มิ.ย.2560
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ ยกเลิกถ่ายโอน สปศ.ชจต.+ศปบ.จชต. ลว. 30ม.ค.2563
  ประกาศ ศธ ยกเลิกถ่ายโอน สปศ.ชจต.+ศปบ.จชต. ลว. 30ม.ค.2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ ยกเลิกถ่ายโอน ส.ปคร.+สนย. ลว.30ม.ค.2563
  ประกาศ ศธ ยกเลิกถ่ายโอน ส.ปคร.+สนย. ลว.30ม.ค.2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้งสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ลว. 27 ก.ย. 2555
  ประกาศ ศธ จัดตั้งสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ลว. 27 ก.ย. 2555
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้งสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ลว. 27 ก.ย. 2555(ยกเลิก)
  ประกาศ ศธ จัดตั้งสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ลว. 27 ก.ย. 2555(ยกเลิก)
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ลว.11พ.ย.2562
  ประกาศ ศธ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ ลว.11พ.ย.2562
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศธ. ลว. 8ต.ค.2561
  ประกาศ ศธ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศธ. ลว. 8ต.ค.2561
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้งกลุ่ม +คำสั่ง ป.ย.ป. ศธ. ลว. 13พ.ย.2561
  ประกาศ ศธ จัดตั้งกลุ่ม +คำสั่ง ป.ย.ป. ศธ. ลว. 13พ.ย.2561
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง สปศ.จชต.+ศปบ.จชต. ลว.1ธ.ค.2557
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง สปศ.จชต.+ศปบ.จชต. ลว.1ธ.ค.2557
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง สบศ. (สบย.+สสก.) ลว. 30ม.ค.2563
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง สบศ. (สบย.+สสก.) ลว. 30ม.ค.2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง สบย.เป็นหน่วยงานการศึกษา ลว.10ก.ค.2561 (ยกเลิก)
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง สบย.เป็นหน่วยงานการศึกษา ลว.10ก.ค.2561 (ยกเลิก)
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง สกท.สป. ลว.8ธ.ค.2553
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง สกท.สป. ลว.8ธ.ค.2553
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง ศคพ. ลว. 10มี.ค.2563
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง ศคพ. ลว. 10มี.ค.2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง ปคร. ลว.30ธ.ค.2546 (ยกเลิก)
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง ปคร. ลว.30ธ.ค.2546 (ยกเลิก)
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ จัดตั้ง +แบ่งหน่วยงานภายใน ศปบ.จชต.(หน่วยงานการศึกษา) ลว. 19เม.ย.2561
  ประกาศ ศธ จัดตั้ง +แบ่งหน่วยงานภายใน ศปบ.จชต.(หน่วยงานการศึกษา) ลว. 19เม.ย.2561
  ดาวน์โหลด
 • คำสั่ง สป 597-2563 ลว.16มี.ค.63 แบ่งกลุ่มงานภายใน ศทก
  คำสั่ง สป 597-2563 ลว.16มี.ค.63 แบ่งกลุ่มงานภายใน ศทก
  ดาวน์โหลด
 • คำสั่ง ศธ 311-2563 ลว.16เม.ย.63 คณะทำงานขับเคลื่อน ศน.-ตสน.-ICT ศธ.
  คำสั่ง ศธ 311-2563 ลว.16เม.ย.63 คณะทำงานขับเคลื่อน ศน.-ตสน.-ICT ศธ.
  ดาวน์โหลด

กฎหมาย ศธภ.+ศธจ

กฎหมาย สช

จำนวนทั้งหมด100รายการ

1 2 25