แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • 2565-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชกา
    2565-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชกา
    ดาวน์โหลด