ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และของกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี