พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี ดร.ปราณี พงษ์สุพรรณ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน ๒๕ โรงเรียน กำหนดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มี  ๙ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ปฐมวัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพละศึกษา และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน