ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ