ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ “โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นายอำเภอสองพี่น้อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ความรู้ดี มีคุณธรรม ขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม เพื่อสร้างต้นกล้าความดีให้เต็มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และฝากครูให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพโดยไม่ให้มีกัญชาในโรงเรียน