ศธจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการผู้ว่าฯ มาหานะเธอ “โรงเรียนวัดทุ่งแฝก” อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นายอำเภอสามชุก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ความรู้ดี มีคุณธรรม ขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม เน้นย้ำให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และฝากเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนทุกระดับ