นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการ​จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2656 เวลา 16.00 น. ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร