พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางกรรณิกา เรดมอนด์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวสุภาณี บัวทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางวาสนา สายชล พนักงานจัดการงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!