สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ https://sites.google.com/a/krabiedu.go.th/kbedu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ https://office2021.ksed.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kptpeo.moe.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น http://www.kknpeo.moe.go.th/2018/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี http://www.suksachan.go.th/web/personnel.html
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.cpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี www.cbipeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท https://www.cntpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ https://sites.google.com/site/cpmpeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร http://www.cpnedu.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย www.cripeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง https://www.tpeotrang.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด http://www.trtpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก http://www.takpeo.moe.go.th/ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก http://www.nykpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม http://www.nptpeo.org
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม http://www.npmpeo.go.th  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา http://www.npeo.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nstpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ http://www.nswpeo.go.th/main/index.php
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/npeo-nonthaburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส http://164.115.44.138/main2021/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน http://www.peonan.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ http://www.bked.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ http://www.brmpeo.moe.go.th/home/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี http://www.pathumpeo.com/mainpage
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.pknpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี http://www.pecprachin.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี http://www.ptnpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://122.155.209.106/aya/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา http://www.pedu.go.th/pedu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง http://phatthalung1.go.th/phatthalung_Edu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร http://www.pctpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก http://www.plkmoe.go.th/home/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี https://www.pbipeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.pnbpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ https://www.phraepeo.go.th/main/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา http://www.phayaopeo.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต http://phuket-moe.xyz/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร http://www.mpeo.go.th/ms/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.mhspeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา https://yalaedu.go.th/th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร http://www.ystpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roietpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง http://www.edurng.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง http://rayongpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://rbprovincial.blogspot.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี https://www.lripeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง https://www.lpgpeo.info/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน http://www.lpnpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย http://www.loeipeo.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ https://www.sskedu.info/home/index.php
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร https://sakon-peo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา https://www.spe.go.th/frontpage
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล https://www.satunpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ http://www.prakanedu.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม http://www.skmpeo.moe.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร http://skn-peo.go.th/home/index.php
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว http://www.moesk.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี http://www.saraburipeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี http://www.singprovincial.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย https://sites.google.com/view/stipeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี http://www.moesuphan.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://new.suratpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ http://www.srnpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย http://nkieducation.thai.ac/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู http://www.nbppeo.go.th/nbp/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง http://www.atgpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี www.udnpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaipeo.go.th/index.php
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubnpeo.moe.go.th/ubnpeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnat-peo.go.th/