แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

News

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ศธจ.ลพบุรี) ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2565
ศธจ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วน 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนทั้งหมด52รายการ

1 2 3