ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. พร้อมด้วย บุคลากรฯ ศปบ.จชต. เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ทางระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( video conference system) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ห้องประชุม 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า