ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการพิจารณาสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการพิจารณาสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 กิจกรรมตามโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่