ศธจ.เลย การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

ฉบบท 50

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ และนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต เข้าร่วมประชุม