(ศธจ.เพชรบูรณ์) ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสรเทศระดับสูงระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวไฉน ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน “ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสรเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 (การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart city จังหวัดเพชรบูรณ์)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์