ศธจ.ลำพูน เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินงาน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข”

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินงาน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข” ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ในการนี้ นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ