ศธจ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยนำบุคลกรสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติ
ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี