(ศธจ.ลพบุรี) ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี แผนกปฐมวัย ASCLB GAME

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี แผนกปฐมวัย ASCLB GAME เชื่อมโยงโลกกว้าง
ร่วมสร้างสันติภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี