(ศธจ.ลพบุรี)ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

วันอาทิตย์ที่​ 23 ตุลาคม 2565 นายดุสิทธิ์​ คงคาหลวง ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี
มอบหมายให้ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดละกิจการนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีปรธานในพีธี นำหัวหน้าส่วนราชการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ