(ศธจ.ลพบุรี)ประธานเปิดกิจกรรม กีฬาสี แผนกประถม มัธยม ประจำปีการศึกษา 2565 ASCLB GAME เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดกิจกรรม
กีฬาสี แผนกประถม มัธยม ประจำปีการศึกษา 2565 ASCLB GAME เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียน
และผู้ปกครอง และเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
โดยมี สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรม