(ศธจ.ลพบุรี)ประชุมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว