ศธจ.น่าน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายแผ่นทอง บูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ ถวายแผ่นทอง บูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านและผู้บริหารส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดน่านพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี จำนวน 200 คน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง