ศธจ.น่าน ร่วมงานจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองน่าน

วันเด็กแห่งชาติ ประจํา ปี 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน และทีมน่านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็ก ตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญ ของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วม ในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเอง เป็นกำลังของชาติ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณเทศบาลเมืองน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง