ศธจ.น่าน ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพสกนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ จากทุกสังกัดหน่วยงาน และประชาชนชาวทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี และประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านและข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้