ศธจ.น่านรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งนำคณะโดย นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ   ภาค 16 ทั้งนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนำเสนอตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ