วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมออนไลน์ (Video Conference)ผ่านระบบ Zoom ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดประกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมออนไลน์ (Video Conference)ผ่านระบบ Zoom ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดประกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ