รายงานผลการดำเนินงานของ สป.ประจำปี 2565

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1085799018653050

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การส่งหลักฐานผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค

    วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ส่งเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัครของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1085753585324260

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วมการจัดกิจกรรม CLC Kalasin Open house

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม CLC Kalasin Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสถานศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนเมืองสมเด็จ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกุฉินารายณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบัวขาว โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1076030382963247