ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

05074F63-ACE8-42D0-AD7D-21783EFDF0F9

🕘ช่วงเช้า
📌ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้บริหารระดับสูง ศธ. เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จ.ราชบุรี
🕜ช่วงบ่าย
📌การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์
📌ประธานการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ในการดำเนินการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ป่วยในระดับสีเขียว ให้สามารถเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ได้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์
🖋💻🔑📢