พิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล  ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายมงคล  สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่่าน เป็นประธานในพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า   เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง