ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (26 ก.ค. 2562)

bicbic_png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2562