การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​3/2565

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานการประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​3/2565 โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี