การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา