แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่2 ภาคเหนือ
24862460_10155865453561308_8190602647433404380_n.jpg

จำนวนทั้งหมด2รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด