ศธจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

 

 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565  ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา