แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ดาวน์โหลด