แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เกี่ยวกับ กสภ.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ปี 2562
LogoOps-02
วิสัยทัศน์ สป. 2562
LogoOps-02
LogoOps-02
วิสัยทัศน์ สป. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2561 ของ สป
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2560 ของ สป
เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ สป.

จำนวนทั้งหมด41รายการ

1 2 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง