แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Studio)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 900 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด

จำนวนทั้งหมด46รายการ

1 2 3