แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a better life สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กทม.
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนทั้งหมด65รายการ

1 2 8