Podcast​ ศธ.360องศา : โครงการพาน้องกลับมาเรียน

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น.

📢 โครงการพาน้องกลับมาเรียน โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Youtube

ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ตัดต่อ-กราฟิก