Podcast​ ศธ.360องศา : การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู)

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น.

📢 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Youtube