ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพ (NT) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. จดหมายขาวลงหนา สป rtnt2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพ (NT) ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!

1. จดหมายขาว rtnt2565