โครงการ ศธจ.ปข. จิตอาสาพัฒนาเมืองสาวอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บขยะบริเวณชายหาดอำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ ศธจ.ปข. จิตอาสาพัฒนาเมืองสาวอ่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในชุมชนของตนเอง เกิดจิตสาธารณะ มีความรักความสามัคคี และเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!