แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 ก.ค. 61)

banner emergency

banner emergency

{pdf=/ops2017/attachments/article/2404/260761(2)นำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561.pdf|100%|580|/ops2017/attachments/article/2404/260761(2)นำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561.pdf}