แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) (19 ก.พ.2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>คลิก<<

เอกสาร e-book เข้าอ่านได้ที่ >>คลิก<<

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
002 คำนำ.doc
  • ขนาดไฟล์ : 0.03 MB
icon_type
ปกหลัง-01.jpg
  • ขนาดไฟล์ : 0.25 MB