แบบสำรวจความต้องการด้านข้อมูลและสารสนเทศ ศธภ.14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการด้านข้อมูลพื้้นฐานด้านการศึกษา และสารสนเทศด้านการศึกษา  และขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสำรวจตามลิงค์หรือ qr code ด้านล่าง

 

https://goo.gl/forms/kjGZP9phV6sVFHkj2