ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้รับบริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยร่วมกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ตาม QR-Code ที่ปรากฏ หรือ ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8MgGp0_7RkswwKDYTeygBsJgbteavpj0K33143k0YkAKwQ/viewform?fbzx=-5133941893123404685